"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Operacja "Rozwój działalności Mini Bambini poprzez utworzenie sali integracji sensorycznej i placu zabaw" mająca na celu rozwój istniejącej działalości gospodarczej żłobka Mini Bambini współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania P.O.19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: utworzenie sali integracji sensorycznej i placu zabaw oraz utworzenie nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku 1-3 lata.Drodzy Rodzice i Przyjaciele Mini Bambini,


z radością informujemy, że nasz żłobek Mini Bambini otrzymał dofinansowanie na projekt: "Rozwój działalności Mini Bambini poprzez utworzenie sali integracji sensorycznej i placu zabaw" w ramach P.O.19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW na lata 2014-2020.

Już niedługo nasi podopieczni będą mogli cieszyć się nowym placem zabaw i profesjonalną salą do ćwiczeń. A dla nas zaczyna się czas wytężonej pracy, remontów i przygotowań.


Zespół Mini Bambini